Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla Klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO informuję Panią/Pana, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku z siedzibą przy ul. Łowickiej 4, 99-120 Piątek, reprezentowany przez Kierownika GOPS.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Panem Andrzejem Doboszem pod adresem e-mail: iod@gopspiatek.pl

3. Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacji zadań określonych w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa merytorycznie związanych z danym procesem.

4. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji przepisów prawa.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku. Przy czym podanie danych jest:

• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 8. Państwa dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą na podstawie przepisów prawa merytorycznie związanych z danym procesem wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadań ustawowych i statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji dokumentów.

9. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Państwu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Panią/Pana cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Państwa dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Szanowni Państwo! Pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku prosimy kierować bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres elektroniczny wskazany powyżej.

Dodatkowo udostępniamy Państwu możliwość zapoznania się z klauzulami informacyjnymi w ramach wypełniania obowiązku informacyjnego o którym mowa w RODO w zależności od czynności przetwarzania danych:

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku

ZAŁĄCZNIKI:

								

Klauzula RODO-dodatek osłonowy

Utworzono dnia 29.03.2022, 08:19

Klauzula w związku z udostępnianiem informacji publicznej

Utworzono dnia 08.06.2020, 13:48

klauzula w celu realizacji umowy zlecenia

Utworzono dnia 08.06.2020, 13:48

Klauzula komunikacja za pomocą portalu internetowego

Utworzono dnia 08.06.2020, 13:47

Klauzula EPUAP

Utworzono dnia 08.06.2020, 13:46

Klauzula dla klientów 2

Utworzono dnia 08.06.2020, 13:46

Klauzula dla klientów 1

Utworzono dnia 08.06.2020, 13:45

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny obchodzą